F.P.H.U.  ALWA
Głogowo ul. Spokojna 8
87-123 Dobrzejewice 
k. Torunia
tel.603 358 649
e-mail  alwapapier@gmail.com

www.alwa.net.pl